Blekingerundan

Inför varje auktion besöker vi Dig som bor i Blekinge
och har föremål Du vill sälja på våra auktioner.

Denna service till våra säljare i Blekinge har vi nu haft under mer än femton års tid.

Vi har för tillfället tagit en paus från våra auktioner.
Därför är datum för nästa Blekingerunda ännu ej fastställt.
Vi ber att få återkomma.